Edgar Allan Poe | Korte Biografie

Korte Biografie over Edgar Allan Poe

Edgar Allan Poe was een Amerikaans schrijver en dichter. Hij was één van de eerste Amerikaanse schrijvers die van zijn vak als schrijver probeerde te leven, waardoor hij een moeilijk leven leidde. 

Edgar Allan Poe werd als Edgar Poe in Boston geboren. Zijn ouders waren Eliza Poe en David Poe. Zijn moeder was actrice. Zij trouwde op 15-jarige leeftijd met Charles Hopkinsen, die drie jaar na hun huwelijk stierf aan gele koorts. 

David Poe zag Eliza tijdens een optreden in Norfolk en besloot bij haar te blijven. Hij verliet zijn familie, die wilde dat hij ging studeren en sloot zich bij het reizende acteergezelschap aan. In 1806, zes maanden na het overlijden van Charles Hopkins, de eerste man van Eliza, traden Eliza en David Poe in het huwelijk. Hoewel het moeilijke tijden waren, kreeg het echtpaar negen maanden later hun eerste zoon, William Henry Leonard (1807). Twee jaar later werd op 19 januari 1809, Edgar Poe, geboren. 

Eliza was zeer succesvol en werd alom gerespecteerd om haar acteer- en zangtalent. David werd echter hard bekritiseerd, waarschijnlijk als gevolg van plankenkoorts. Hij raakte aan de alcohol en verliet zijn familie toen het gezin net zes weken naar New York was verhuisd. Tijdens David’s afwezigheid beviel Eliza op 11 december 1810 van Rosalie, waarschijnlijk een verstandelijk gehandicapt meisje. 

In 1811, vlak voor een optreden, begon Eliza bloed te spugen. Haar gezondheid verslechterde snel en ze trad steeds minder op. Haar laatste optreden dateerde van 11 oktober 1811. Eliza overleed op 8 december 1811, op 24-jarige leeftijd, omringd door haar jonge kinderen, waarschijnlijk aan de gevolgen van tuberculose. Het is niet duidelijk wat er met David is gebeurd, maar volgens auteur Susan Archer Talley Weiss, overleed David Poe op 11 december 1811, drie dagen na Eliza’s dood. Na Eliza’s overlijden werden de drie kinderen uit elkaar gehaald. Edgar Poe werd ondergebracht bij het echtpaar John en Frances Allan. Hij werd niet officieel geadopteerd maar nam Allan als zijn tweede voornaam aan. 

John Allan, een succesvolle zakenman, liet Edgar Poe studeren aan de Universiteit van Virginia. Echter Edgar werd door slecht gedrag snel van school gestuurd. Hij dronk, gokte en kon zijn schulden niet meer betalen en had hierover regelmatig ruzie met John Allan. Op 18-jarige liep Edgar Poe bij de familie Allan weg en volgde de officiersopleiding onder valse voorwendselen. Hij gaf Edgar A. Perry als naam op en claimde 22 jaar te zijn. In die periode gaf hij zijn eerste gedichtenbundel “Tamerlane and Other Poems” uit. Er waren slechts 50 exemplaren gedrukt en de bundel kreeg weinig aandacht. 

Poe klom op tot sergeant-majoor voor de Artillerie en had zijn salaris in korte tijd verdubbeld. Hij wilde zijn dienstverband vroegtijdig beëindigen en biechtte zijn verhaal op aan luitenant Howard. Die wilde het verzoek enkel indienen als Poe zich met zijn pleegvader John Allan zou verzoenen. Ondanks meerdere verzoeken, stemde John Allan niet in. Hij verzuimde zelfs aan Poe door te geven dat zijn pleegmoeder stervende was. 

Op 28 februari 1829 overleed Frances Allan en Poe bezocht het graf een dag na haar begrafenis. Waarschijnlijk door de dood van zijn vrouw, stemde John Allen in om Poe’s vroegtijdig ontslag in Militaire Dienst, zodat Poe als cadet bij de Militaire Academy kon beginnen. Alvorens Poe afreisde naar West Point, verhuisde hij terug naar Baltimore, om een tijd bij zijn weduwe tante Maria Clemm, haar dochter Virginia Eliza Clemm, zijn broer Henry en zijn invalide oma te wonen. In deze periode publiceerde hij zijn tweede boek “Tamerlane and Minor Poems”. 

In het jaar dat Poe naar Westpoint ging, hertrouwde zijn pleegvader. Na vele ruzies over nalatenschap van zijn (on)echtelijke kinderen van John Allan, leidde dit tot een definitieve breuk. Poe wilde niet meer in dienst en pleegde sabotage. Hij werd op 8 februari 1831 oneervol ontslagen. Hij vertrok naar New York en bracht zijn derde deel van zijn gedichten uit, simpelweg “Poems” getiteld. 

Het boek werd gefinancierd door zijn collega cadetten in West Point omdat ze verwachtte dat Poe’s verzen weer satirisch over bevelhebbers van het leger zouden gaan. Poe keerde vervolgens terug naar Baltimore. Zijn oudere broer Henri verkeerde in slechte gezondheid wat te wijten was aan alcoholisme. Henri overleed uiteindelijk op 1 augustus 1831. 

Edgar Poe vond werk als redacteur en literair criticus. Hij schreef ook verhalen en gedichten, maar met matig succes. In oktober 1833 kreeg Poe een prijs toegekend voor zijn korte verhaal "MS. Found in a Bottle". Het verhaal bracht hem onder de aandacht van John P. Kennedy, een Baltimorean met aanzienlijke middelen, die Poe hielp om meerdere verhalen te publiceren. Ook stelde hij Poe voor aan Thomas W. White, een hoofdredacteur van de Southern Literary Messenger in Richmond. Poe werd assistent-redacteur. Maar werd binnen enkele weken ontslagen wegens dronkenschap. 

Poe keerde terug naar Baltimore waar hij op 22 september 1835, in het geheim trouwde met zijn 13-jarig nichtje Virginia. Op hun trouwacte stond dat Virginia 21 was. Poe ging samen met Virginia en haar moeder terug naar Richmond waar hij weer aan de slag mocht bij de Messenger wegens goed gedrag. Hij schreef meerdere gedichten, boekbesprekingen, kritieken en verhalen voor de krant. Op 16 mei 1836 organiseerde hij een tweede huwelijks ceremonie, dit keer in het openbaar. Poe werkte nog voor meerdere tijdschriften en schreef diverse gedichten, verhalen en bundels. 

In juni 1840 kondigde Poe aan om een eigen tijdschrift te beginnen. Poe kocht advertentie ruimte bij de Philadelphia’s Saturday Evening Post voor zijn prospectus: Prospectus van de Penn Magazine, een maandelijks literaire tijdschrift, door Edgar A. Poe. Het tijdschrift werd nooit gepubliceerd voor Poe’s dood.
 
In 1847 overleed Virginia op 25 jarige leeftijd aan tuberculose. Poe raakte aan de drank en drugs en probeerde zelfmoord te plegen. In 1849 verdween hij voor meerdere dagen en werd op 3 oktober meer dood dan levend teruggevonden en naar een dokter gebracht. Zijn gezondheid was zo slecht dat hij enkele dagen later overleed. Hoe hij in deze toestand terecht was gekomen kon hij zelf niet meer navertellen. Het mysterie werd nooit opgelost. Volgens auteur Matthew Pearl, zou Poe als gevolg van een hersentumor zijn overleden, maar ook aan zelfmoord of moord werd gedacht. 

Poe’s leven werd gevuld door diepe dalen en enkele hoogtepunten. Dit kwam tot uiting in zijn werken, die werden omschreven als waanzin, horror en dood. Poe’s literaire reputatie was buiten de Verenigde Staten positiever dan in zijn eigen land, waar hij werd afgeschilderd als drugs- en alcholverslaafde. 

In Frankrijk werden Poe’s verhalen en gedichten vertaald door Charles Baudelaire. Charles leverde goed werk want door deze vertaling werd Poe populair onder de avant-gardeschrijvers in Frankrijk. Poe werd bekend om zijn mysterieuze en macabere verhalen. Hij was een van eerste Amerikaanse auteurs die korte verhalen schreef en werd gezien als de grondlegger van de detective fictiegenre. Ook leverde hij een bijdrage aan het opkomende sciencefiction genre. 

Paperblanks heeft 3 notitieboeken opgedragen aan Kipling aan één van zijn vele gedichten: Tamerlane. Dit gedicht staat afgebeeld op de notitieboeken.

We hebben een fraai maandelijks overzicht gemaakt van alle belangrijke dagen die te maken hebben met onze notitieboeken, pennen en overige schrijfwaren. De moeite waard om te bekijken.