Geschiedenis van Graf von Faber-Castell

Geschiedenis van Faber-Castell

De oorsprong van Faber Castell begint in 1761, waar Kaspar Faber, van origine meubelmaker, de eerste pen voor het bedrijf ontwerpt. Dit gebeurt in Stein een dorpje vlakbij Nuremberg. De activiteiten worden verder ontwikkeld door zijn zoon, Anton Wilhem Faber, die het bedrijf A.W. Faber opricht en dit weer doorgeeft aan zijn zoon, George Leonard Faber. Het is echter de achterkleinzoon van Kaspar, Lothar von Faber, die het merk Faber Castell tot een internationaal succes weet te maken.

Als 22 jarige neemt Lothar het bedrijf van zijn overleden vader over en zet zich een ambitieus doel: ‘Om tot de hoogst mogelijk positie te komen door het maken van de beste pennen ter wereld.’

Om dit te realiseren moderniseert hij de fabriek en zorgt voor de beste grondstoffen, zoals de grafiet die hij uit de mijnen van Siberië laat komen. Lothar zorgt voor een gezonde werkomstandigheden omdat hij overtuigd is dat daardoor de prestaties van het personeel verbetert. Ook verdeelt hij het werk tussen mannen en vrouwen. Het zware werk, zoals het bewerken van klei, grafiet en hout wordt uitgevoerd door de mannen terwijl de vrouwen zorgen voor het polijsten, stempelen en verpakken van de potloden voor verzending. Marketing technisch zorgt hij dat er geweldige verhalen komen, die de exclusiviteit en kwaliteit van de pennen beschrijven.

Lothar is zich bewust van de sociale problemen die ontstaan door de industriële revolutie. Hij zorgt dat zijn medewerkers een ziektekostenverzekering krijgen. Vijf jaar later richt hij een spaarbank op voor zijn medewerkers en de zogenaamde ‘consumers’ clubs waar zijn medewerkers goedkoop voedsel en andere producten kunnen kopen. Ook bouwt hij appartementen, zodat zijn medewerkers in relatieve goede levenstandaard kunnen wonen.

In 1849 opent Lothar een verkoopkantoor in New York en is hij de eerste Duitse fabrikant die over de Atlantische oceaan producten verkoopt. Zes jaar later richt hij in Amerika een bedrijf op, die hij zijn jongste broer liet draaien.

In de loop van de jaren ontvangt Lothar Faber talrijke medailles en onderscheidingen als erkenning voor zijn sociale en economische diensten aan de gemeenschap. De Franse keizer Napoleon III zendt in 1862 een commissie naar Stein om de gebouwen van Faber te onderzoeken, die als voorbeeld worden beschouwd. De afgevaardigden zijn dusdanig onder de indruk dat Lothar tot ridder van Legion d’Honneur wordt gemaakt en in 1881 wordt hij zelfs verheven in de adelstand.

Lothar von Faber hechtte altijd veel waarde aan een exclusieve presentatie van zijn kwaliteitsproducten. Hij spaarde kosten noch moeite om zijn producten keurig te etaleren. Hij liet speciale kastjes ontwerpen met meerdere lades en uitgebreid inlegwerk.

Lothar von Faber's enige kind Wilhelm is de aangewezen erfgenaam. Hij studeert bedrijfskunde in Neurenberg en in Zwitserland, en treed in 1873 bij zijn vader in dienst. Drie jaar later wordt hij procuratiehouder met volmacht. Wilhelm von Faber is een artistieke man en niet echt geschikt voor het bedrijfsleven. Het lot is hem slecht gezind. Zijn zonen Lothar en Alfred sterven op jonge leeftijd, drie en vier jaar. Wilhem zelf sterft in 1893 op 42-jarige leeftijd en laat drie jonge dochters na. Na de dood van Lothar in 1896, draait de weduwe van Lothar, samen met een aantal trouwe medewerkers het bedrijf.

De oudste dochter van Wilhelm von Faber, Ottillie von Faber (1877-1944) trouwt in 1898 met Alexander zu Castell- Rüdenhausen. Twee jaar later wordt Alexander lid van de Raad van Bestuur van het bedrijf, dat hij leidt na de dood van Lothar’s weduwe in 1903. Het bedrijf floreert opnieuw onder graaf Alexander, die het bedrijf een meer modern en onmiskenbaar imago geeft.

Om het bedrijf zijn identiteit te laten behouden, had Lothar von Faber in zijn testament bepaalt dat als zijn erfgenamen trouwen, zij hun familienaam moeten houden. In die tijd was dat ongebruikelijk, maar hij had een koninklijke goedkeuring gekregen. Daarom stonden Alexander en Ottilie niet bekend als graaf en gravin zu Castell- Rüdenhausen, maar als graaf en gravin von Faber-Castell. Deze nieuwe naam wordt later overgedragen aan het bedrijf en wordt AW Faber-Castell.

In 1911 viert Faber-Castell zijn 150e verjaardag. Het bedrijf is een modern productiecomplex met lichte en luchtige kamers en het personeel heeft uitstekende arbeidsvoorwaarden. Het aantal werknemers is meer dan verdubbeld sinds 1904 en bestaat uit 2.000 werknemers en 200 leden technisch en financieel personeel. Het bedrijf levert aan ongeveer 100.000 vaste klanten over de hele wereld.

Het huwelijk van de graaf en gravin houdt geen stand en na 18 jaar scheiden ze, veroorzaakt door de lange afwezigheid van Graaf Alexander's tijdens de Eerste Wereldoorlog. Ottilie verlaat haar man en kinderen om met Philipp von Brand zu Neidstein te trouwen. Zoals de echtscheidingswet toen gold, was zij de schuldige partij, en haar familie fortuin gaat naar haar zoon Roland. Graaf Alexander blijft de baas van het bedrijf.

De Eerste Wereldoorlog schaadt de Duitse economie aanzienlijk en ook Faber-Castell ontkomt er niet aan. Verschillende buitenlandse operaties worden in beslag genomen en na de wapenstilstand worden de Amerikaanse dochterondernemingen verkocht. Pas in 1994 zet A.W. Faber-Castell (de voormalige AW Faber) weer voet in de Verenigde Staten.

Op 61-jarige leeftijd overlijdt de hertrouwde graaf Alexander, die weer Castell-Rüdenhausen heette, aan een longziekte. Zijn enige zoon uit het eerste huwelijk, de 23-jarige Roland, is de wettelijke erfgenaam van de Faber-Castell familie en wordt hoofd van het bedrijf. In 1932 neemt Faber-Castell, de Johann Faber potloodfabriek (opgericht door Lothar’s jongere broer Johann in 1879) en daarmee de Braziliaanse dochteronderneming Lapis Johann Faber, over.

De Tweede Wereldoorlog zorgt wederom voor grote economische schade. De fabrieken in Brazilië en de Verenigde Staten worden verloren. Echter, in een relatief korte tijd, slaagt graaf Roland von Faber-Castell erin om het bedrijf weer op de rit te krijgen. In 1950 verwerft Faber-Castell, het Osmia bedrijf, en start met de productie van vulpennen onder hun eigen naam. Tussen 1960 en 1977 worden vele nieuwe buitenlandse dochterondernemingen opgericht. In 1967 luk het graaf Roland om het meerderheidsaandeel in Lapis Johann Faber SA in São Carlos terug te kopen, dat tijdens de Tweede Wereldoorlog in beslag was genomen. Het is tegenwoordig de grootste potloodfabriek in de wereld.

Na de oorlog wordt de balpen steeds populairder en daarmee een serieuze concurrentie voor de vulpen. A.W. Faber-Castell is de eerste Duitse fabrikant die balpennen in haar assortiment heeft.

In 1978 wordt Graaf Anton Wolfgang von Faber-Castell hoofd van het bedrijf. In de twee decennia die volgen, worden een aantal nieuwe kantoren en fabrieken in het buitenland opgericht, met inbegrip van wat nu 's werelds grootste gum fabriek in Maleisië is.

Milieu-aspecten nemen in de huidige tijd een steeds belangrijkere plaats in. Faber-Castell gaat ook hier voortvarend te werk door een uniek project in Brazilië. De plantages in Sao Paulo die Faber-Castell gebruikt voor hun producten hebben een bijzondere positie ingenomen en bieden werk aan 2.700 mensen. Waar deze plantage in excelleert, is het herbebossingsproject, dat al ruim een decennium loopt. Faber-Castell is het voorbeeld van èn zaken doen èn zorgen voor een gezond milieu, een ultieme combinatie. In tegenstelling tot vele Europese potloodfabrikanten, die cederhout gebruiken, maken de Faber-Castell fabrieken gebruik van de Caribische pijnboom, een relatieve snelgroeier onder de bomen. Het uitgangspunt van Faber-Castell is dat de fabricage van producten economisch, maar tegelijkertijd ecologisch verantwoord moet gebeuren. De grond die hiervoor wordt gebruikt is voormalig grasland met een schrale zandgrond. Door gebruik te maken van moderne planttechnieken en rekening te houden met de aanwezige planten en dieren, is het Faber-Castell gelukt om dit herbebossingsproject te ontwikkelen met deze unieke ecologische cirkel. Sinds juli 2003 is Faber-Castell lid van de Verenigde Naties "Global Compact", dat streeft naar gemeenschappelijke zakelijke waarden in de hele wereld.

Wij zijn er trots op dat we Faber-Castell in ons assortiment hebben, vanwege hun uitmuntende producten, en vanwege hun aandacht voor milieu en werkomstandigheden van de mensen. Waarden die wijzelf met 24papershop ook nastreven. Faber-Castell bewijst dat economie en ecologie uitstekend samengaan. Een mooi bedrijf dat voor velen als voorbeeld dient.
Logo Faber-Castell 

 

 

 

 

Dit artikel is geplaatst in Merken op .