Korte biografie over William Blake, Engels schrijver

William Blake

William Blake, geboren op 28 november 1757 in Soho, Londen, was een Engels schrijver, dichter, tekenaar, schilder en graveur. William Blake was een belangrijk persoon in de Romantiek periode en had veel invloed op latere dichters. 

William was het derde kind uit een gezin van zeven kinderen waarvan er twee al op hele jonge leeftijd overleden. William’s vader James handelde in gebreide en wollen goederen. Zijn vader was van Ierse afkomst en heette eigenlijk ‘O Neill. Ze hadden het niet breed. William kon hierdoor maar tot zijn tiende jaar naar school, precies lang genoeg om te leren lezen en schrijven. Het was zijn moeder Catherine Wright Armitage Blake die William van verder onderwijs voorzag. Ondanks zijn matige opleiding, las William alles wat los en vast zat, van de werken van Shakespeare tot de werken van de Germaanse mysticus Jacob Boehme. Ook las hij veel in de Bijbel, die William inspireerde gedurende zijn leven. 

Al snel werd zijn artistieke talent herkend en aangemoedigd door zijn ouders. Ook zag William visioenen, waardoor hij zich op latere leeftijd vaker door liet leiden. Op jonge leeftijd graveerde William al kopieën van Griekse antiquiteiten, die zijn vader verkocht. Naar de graveertechniek ging in die tijd meer de voorkeur uit dan naar tekenen. Met de opbrengsten kon het gezin Blake in een meer comfortabele rijkdom leven. Op tienjarige leeftijd werd William door zijn ouders naar een tekenschool gestuurd. In deze periode las William veel en maakte hij kennis met Poëzie. 

Op 16 jarige leeftijd (4 augusts 1772) ging Blake in de leer bij graveur James Basire, voor een periode van 7 jaar. Aan het einde van die periode op de leeftijd van 21 jaar was William een professionele graveur. 

Op 8 oktober 1779 werd William een student aan de Koninklijke Academie in Oud Somerset House. Echter William wilde zijn eigen stijl volgen en verliet al snel de opleiding. Hij ging zelf aan de slag als graveur en blonk hier in uit. Echter wilde hij meer dan alleen graveren en begon met het schrijven van gedichten. 

In 1782 ontmoet William de vijf jaar jongere Catherina Boucher (25/4/1762 – 18/10/1831) en trouwde met haar op 18 augustus 1782 voor de St Mary’s Church. De ongeletterde Catherina tekende de huwelijks akte met een X. Het was William die zijn vrouw leerde lezen en schrijven en haar met de beginselen van graveren liet kennis maken. Het stel kreeg geen kinderen maar ondanks dat waren ze erg gelukkig samen. Gedurende zijn hele leven was Catherina van onschatbare waarde voor William. Ze hielp hem met het graveerwerk, zorgde voor de financiële administratie en het huishouden. Daarnaast stond ze naast als de visioenen parten speelden of tijdens tegenslagen. 

Blake’s eerste dichtbundel, “Poetical Sketches” werd rond 1783 gepubliceerd maar kreeg kritiek van welbekende personen uit de Londense samenleving. Maar ondanks de kritiek ging zijn liefde uit naar het dichten en in 1789 bracht hij “Songs of Innocence” uit. Vijf jaar later gaf hij daar een verbeterde versie van uit. Toch hield Blake zich voornamelijk bezig met graveren. Niet alleen het graveren van werken van anderen maar ook van zijn eigen werk, dat vooral bestond uit krachtige verbijsterende illustraties, verhalen die hij zelf had geschreven. 

Ook schreef hij vele werken geïnspireerd door de Bijbel, waaronder America (1793), Europe (1794) en de boeken Urizen (1794), Athania (1795) en Los (1795). Het graveerwerk wat voortkomt uit 1792, The Marriage of Heaven and Hell wordt gezien als zijn belangrijkste werk. Een combinatie van verzen en verhalen, waarin zijn verlangen naar vrijheid, duidelijk werd geuit. 

William schreef tot 1818 verzen maar hij bleef wel actief als graveur en kunstenaar. Op 12 augustus 1827 stierf Blake in bijzijn van zijn geliefde vrouw. Hij werd enkele dagen later begraven op Bunhill Fiels in Londen. Zijn vrouw, Catherine Bouchier, stierf vier jaar later.