Het 'echte' verhaal achter Halloween

Geplaatst in: Feestdagen

Het 'echte' verhaal achter Halloween

Het Echte Verhaal Achter Halloween

Halloween wordt ieder jaar op 31 oktober gevierd en is verbonden met één van de belangrijke heilige dagen, namelijk Allerheiligen. Hallow betekent Heiligen of Heilig maken en is oud Engels. Halloween kondigde niet alleen de donkerste periode van het jaar aan; de Kelten in Ierland en Groot-Brittannië vierden dit feest om het einde van de oogst en de jacht te vieren en het nieuwe jaar in te luiden. Met de oogst in de graanschuren en het vee in de stallen was het tijd voor feest. Halloween is voortgekomen uit dit Keltisch feest dat Samhain heette.

Over het ontstaan van Halloween zijn de meningen verdeeld. Er wordt beweerd dat Halloween ruim 2000 jaar geleden is ontstaan. Anderen denken dat het 1000 jaar voor Christus was terwijl weer anderen beweren dat het ontstaan pas 100 voor Christus was. De naam Halloween werd voor het eerst gebruikt in het 16-eeuwse Schotland. Het is een verbastering voor All Hallows’ Even, de avond voor Allerheiligen.

De Kelten geloofden dat tijdens de Samhain de ‘deur’ naar de onderwereld een stukje werd geopend. Hierdoor konden de zielen van de doden, maar ook van andere wezens, zoals feeën, terug naar de ‘levende’ wereld komen. Echter het volk geloofde ook dat naast de zielen van de overledenen op deze dag ook slechte wezens zoals demonen door de deur kwamen, waar ze zich tegen moesten beschermen. Het dragen van maskers om ze af te schrikken is waarschijnlijk daar van gekomen. Toen de Romeinen Groot Brittannië binnenvielen, vermengden ze de Keltische traditie met hun eigen traditie, namelijk de viering van de oogst en ook het eren van de doden.

Allerheiligen werd in 609 na Christus ingevoerd door Paus Bonifatius IV om alle christelijke heiligen te eren. Het feest werd eerst op 13 mei gevierd, maar deze datum werd in 836 door Paus Gregorius IV verplaatst naar 1 november. Allerheiligen wordt op 2 november gevolgd door Allerzielen waarop de overledenen worden herdacht. Dit zorgde voor de connectie van Halloween met de doden en het “enge” imago wat het heeft. Het is niet helemaal duidelijk waar het trick-or-treaten precies vandaan komt. Zowel de Kelten en Christen hadden gebruiken. Zo trokken Keltische jongens langs de deuren om hout voor het vreugdenvuur op te halen. Later kregen ze er ook eten bij. En de Christenen bakten aan de vooravond van Allerheiligen zogenaamde Zielenkoeken. Groepen kinderen en armen trokken langs de deuren om die koeken te verzamelen.

In de Verenigde Staten werd het feest in de tweede helft van de 19e eeuw gevierd, toen grote groepen Ierse en Schotse immigranten het land binnenkwamen. In de Verenigde Staten komt ook de traditie om pompoenen uit te hollen voor Halloween vandaan. De Kelten hadden deze traditie ook maar gebruikten hiervoor rapen. Echter de Noord-Amerikaanse pompoenen waren veel geschikter.

Door de invloed van de Amerikaanse cultuur verspreidt het feest zich steeds verder door de wereld. Ook in Europa wordt het steeds grootser gevierd. In Nederland wordt steeds meer aandacht aan het Halloweenfeest/ Allerheiligenavond besteed. Veel scholen organiseren een trick-or-treat tocht, waarbij de kinderen, meestal onder begeleiding verkleed langs de deuren gaan. De bedoeling is om degene die de deur opendoet een beetje bang te maken. De huizen die hieraan deelnemen zijn meestal herkenbaar aan Halloweenversieringen.

21 januari 2019
Opmerkingen